KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Görev Alanı

 

       

 Müdürlüğümüz Görev Alanında Kalan Bölgeler:

      

         - Fatih İlçesinde yer alan Bakanlar Kurulunun 2006/10299 ve 2006/10961 sayılı kararlar (eski Fatih İlçesi) ile Bakanlar Kurulunun , 2006/10502 sayılı (Zeytinburnu), 2006/10455 sayılı (Tuzla 40 pafta) ve 2008/14349 (Tuzla), 2010/405 ile 2012/3171 sayılı (Eyüp) kararları ile belirlenen yenileme alanları olup Tuzla ilçesindeki II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.04.1998 tarih 4762 sayılı kararıyla ilan edilen Tuzla Köyiçi III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile aynı kurulun 26.01.1993 tarih ve 3019 sayılı kararıyla arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Sakız Adası

        - 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2007/12893 sayılı kararı ile belirlenen Eminönü Kapalıçarşı ve Çevresi (Beyazıt-Molla Fenari-Taya Hatun Mahalleleri) Kentsel Yenileme Alanı

        - 02.06.2006 tarih ve 26186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2006/10455 sayılı kararıyla belirlenen Tuzla 40 Pafta Köyiçi Yenileme Alanı

         -20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2007/12375 sayılı kararıyla belirlenen Eminönü İlçesi Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri (Katip Kasım-Nişanca-Muhsine Hatun-Şehsuvarbey-Küçükayasofya Mahalleleri) Kentsel Yenileme Alanı.

          - 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2008/14349 sayılı kararıyla belirlenen Tuzla İlçesi Büyük İçmeler, Küçük İçmeler ile Kamil Abduş Gölü ve Çevresini kapsayan yenileme alanı.

          -13.10.2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2006/10961 sayılı kararıyla belirlenen (29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2007/12429 sayılı kararı ile değişik) Fatih İlçesi (eski Fatih İlçesi) sınırlarındaki Haraçcı Kara Mehmet Mahallesi, Yalı Mahallesi, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi, Hüsambey Mahallesi, Kasap İlyas Mahallesi, Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi, İmrahor Mahallesi, Arpa Emini Mahallesi, Şeyh Resmi Mahallesi, Hatice Sultan Mahallesi, Ereğli Mahallesi, Kürkçübaşı Mahallesi, Cerrahpaşa Mahallesi, Davutpaşa Mahallesi, Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Fatma Sultan Mahallesi, Çakırağa Mahallesi, Kırkçeşme Mahallesi, Neslişah Mahallesi, Hacı Evhattin Mahallesi, Hacı Hamza Mahallesi, Canbaziye Mahallesi, Balat Karabaş Mahallesi, Tahta Minare, Abdi Subaşı, Veledi Karabaş Mahallesi, Beyazıtağa Mahallesi, Molla Aşkı Mahallesi, Sancakta Hayrettin Mahallesini kapsayan yenileme alanı

       - 23.06.2006 tarih ve 26207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2006/10502 sayılı kararıyla belirlenen İstanbul İli, Zeytinburnu Sur Tecrit Bandı Yenileme Alanı

       - 05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 01.04.2013 tarih ve 2013/4599 sayılı kararıyla belirlenen Fatih İlçesi sınırlarında yer alan yenileme alanı.