KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Görev Alanlarımız

                                                  ADANA KORUMA BÖLGE KURULU’NUN OLUŞUMU VE
                                                                    HİZMET ALANININ ÖZELLİKLERİ
 
          Hizmet verdiğimiz yer tüm Doğu Akdeniz Kıyı Şeridi ve Güneydoğunun hinterlandı olan illerdir.
Gazipaşa-Samandağ arasındaki kıyı şeridi ve bu kıyı ile yakın ilişkisi olan, MERSİN- ADANA- HATAY- OSMANİYE İlleri hizmet alanımıza giren yerlerdir.  
          Bölgemizde, Yumuktepe, Gözlükule gibi prehistorik arkeolojik istasyonlar, Karatepe, Sirkeli, gibi çok önemli Hitit merkezleri, Kelenderis, Holmi, Ura, İssos, Aegea, Magarsus, Arsuz gibi Grek Koloni Kentleri, Silifke, Anavarza, Castabala, Commana gibi tipik Hellenistik ve Roma antik kentlerinin yanısıra, Selçuklu, Osmanlı ve geleneksel mimarimizin egemen olduğu Mersin, Antakya, gibi yoğun iskana maruz kalmış, büyük yerleşim alanları vardır. Hitit, Asur, Part, Mezopotamya kültürleri, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin bir arada yaşadığı, diğer kültürlerin de geçiş istasyonlarının olduğu büyük bir Arkeoloji Iaboratuarında çalışıyoruz.
          Tüm bölgenin Kültürel ve Doğal mirası Müdürlüğümüzce envanterlenerek dosyalanmış ve arşivlerimizde yerini almıştır.
          Bugüne kadar bölgemize ilişkin ve koruma konsepti kapsamında, 28.02.2015 tarihi itibari ile Kurulumuzca 18129 karar üretilmiştir. Bu kararlar içinde; Bio-Ekoloji, sürdürülebilir kalkınma ilkesi ve çevre duyarlılığımızı yansıtan Akdeniz foklarının üreme ve yaşama alanlarının Doğal Sit ilanı, Caretta-Caretta ve Celonia Midas Deniz Kaplumbağa türlerinin yumurtlama alanları, Ramsar sözleşmesi kapsamında, Akyatan, Ağyatan, Yumurtalık Lagünü ve Göksu Deltası gibi çok büyük ölçekli sit alanları ilanı başta gelmektedir.
          Ülkemiz insanının hoşgörüsünü ve başka kültürlere saygısını gösteren Mersin Şehir Mezarlığının sit alanı ilanı (Hıristiyan-Musevi ve İslami mezarlar aynı mezarlık içinde), tüm Akdeniz kıyı şeridindeki Antik Kentlerin Arkeolojik sit olarak ilan edilmesi, Mersin, Tarsus, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kozan Merkezlerinde geleneksel yapı mimarisi ve yaşamı anıtlaştıran Kentsel Sit Alanı ilanları, ovada yerleşimin tipik örnekleri olan Höyüklerin tescili, bölgemizdeki tarihsel su yolu ve karayollarının, köprülerin tescil ve sit ilanları, tüm Doğu Akdeniz’deki Ada ve Adacıkların sit alanı ilanları yoluyla Bölgemizdeki koruma çalışmaları devam ettirilmiştir.