KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

AĞUSTOS

 

İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu karar
İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu kararın tescil fişi
İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu kararın tescil fişi sf.2
İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu kararın tescil fişi sf.3
İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu kararın tescil fişi sf.4
İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu kararın tescil fişi sf.5
İstanbul Pendik İlçesi 8642 Ada 1 Parsel, 8643 Ada 1 Parsel ve 86 Ada 1,2,5 Parsele ait 28.08.2015 tarih ve 2969 nolu kararın tescil fişi sf.6