KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KİLİS

 
 
 
 
 
 
 
Kilis İli, Merkez İlçe, Şıhabdullah Mahallesi 2. Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı yapının tescilden kaldırılması istemine ilişkin 17.09.2015 tarih ve 1405 sayılı karar