KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

13.10.2016-3819 sayılı karara itiraz nedeniyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu 03.05.2017-740 sayılı karar