KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

BURSA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASI SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Korunması Gerekli Taşınmazların Tespit- Tescili

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge

6-Fotoğraflar

2

Korunması Gerekli Taşınmazların Tescilinin Kaldırılması

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3- Rölöve Projesi ve Teknik Raporu

4-Onaylı Halihazır Harita

5- Onaylı İmar Paftası Örneği

6-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge

7-Fotoğraflar

3

Korunması Gerekli Taşınmazların Koruma Alanlarının Tespitleri ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge

6-Röperli Kroki

7-Fotoğraflar

4

İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı veya Plan Revizyonları

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Meclis Kararı

3-Plan Raporu

4-Plana İlişkin Analitik Etütler

5-Planın ölçeğine bağlı olarak çevresinin alt veya üst ölçekli mevcut planlar

6-Plan değişikliklerinde gerekçe raporu, mevcut koruma amaçlı imar planı ve değişiklik önerisi

7-Fotoğraflar

5

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplarının Belirlenmesi

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyetin Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Fotoğraflar

6

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Fonksiyon Değişikliği

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Rölöve Projesi ve Teknik rapor

6-Restorasyon Projesi

7

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Esaslı Onarımları

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Rölöve Projesi

6-Restorasyon veya Rekonstrüksiyon Projesi ve Teknik Raporu

7-Restitüsyon Projesi ile Röperli Krokisi

8-Fotoğraflar

8

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tevhid veya İfrazı

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Çap

6-Röperli Kroki

7-Encümen Kararı

8-Sit Paftası Konumu

9-Fotoğraflar

9

Yeni Yapılanma

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Durumu ve Paftası Örneği

5-Çap

6-Tescil Fişi

7-Uygulama Projesi, Teknik Rapor

8-Sit Paftası Konumu

9-Fotoğraflar

10

Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Alanları İçerisindeki Satışlar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita (1/1000-1/5000-1/2500 ) ölçekli

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Milli Eml.Gn. Md.ünün 2003/7 nolu genelgesi gereği araç temininin sağlanması

6-Fotoğraflar