KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları (Başvuruya İlişkin Dosyasında Olması Gereken Bilgi ve Belgeler)

KORUMA BÖLGE KURULLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK KONULARA İLİŞKİN DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN BELGELER

TESCİL TALEBİ

(Sit / Ya da Yapı Ölçeğinde)
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 60 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi Kadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)Kurum Görüşleri (Faaliyetleri etkilenen kurumlardan)Uzman Raporu (Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğünce iletilmesi durumunda)Anıt/Sit Fişi (Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğünce iletilmesi durumunda)Fotoğraf Albümü (Vakıflar Genel/Bölge Müdürlüğünce iletilmesi durumunda)

TESCİLDEN DÜŞME TALEB
İ
(Sit / Ya da Yapı Ölçeğinde)
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

KORUNMA ALANI TESPİTİ

İşlem Süreci
İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi Kadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)

KORUMA GRUBU TAYİNİ

İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi

PROJE GEREKTİRMEYEN TADİLAT VE TAMİRAT (BASİT ONARIM)

İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuruGüncel Mülkiyet Durumu BelgesiYapının Yasal Durumuna İlişkin Belge (Tescilsiz yapılar için)

VERGİ MUAFİYETİ
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi İzinsiz Uygulama Olmadığına İlişkin Bilgi/Belge

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON
-REKONSTRÜKSİYON VE TADİLAT PROJELERİ
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 60 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu Belgesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon-Rekonstrüksiyon ProjeleriRölöve, Restitüsyon, Restorasyon-Rekonstrüksiyon Proje RaporlarıProje ve eklerinin yüklendiği CDFotoğraf Albümü (parsel ve çevresini panoramik gösteren, yapının iç ve dış detaylarını içeren ve çekim yönlerini gösteren)Aplikasyon KrokisiÇapKadastro PaftasıHâlihazır HaritaRöperli Kroki (Kotlu Kroki)1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası (varsa)İmar Durumu (Restorasyon-Rekonstrüksiyon projeleri için)Kot Kesit (gerekmesi halinde)Vekâlet (Rölöve ve/veya restitüsyon projelerinin ilgili idare aracılığıyla gelmemesi halinde)

YENİ YAPILANMA VE TADİLAT PROJELERİ
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 60 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu BelgesiYeni Yapılanma/Tadilat Projesi (Belediye/İlgili idare onayı ve görüşüyle birlikte)Proje Teknik RaporuProje ve eklerinin yüklendiği CDAplikasyon KrokisiÇapRöperli Kroki (Kotlu Kroki)Kadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftasıİmar DurumuKot Kesit (gerekmesi halinde)İnşaat İstikameti (gerekmesi halinde)

YAPI KULLANMA İZNİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuruGüncel Mülkiyet Durumu Belgesi Belediyesi/İlgili İdaresi Teknik RaporuProje Müellifi Teknik RaporuFotoğraf Albümü (parsel ve çevresini panoramik gösteren, yapının iç ve dış detaylarını içeren ve çekim yönlerini gösteren)

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 90 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuruMuvaffakatnameleroMal sahiplerinin (her parsel için en az birinin) ve ruhsatlı yeni yapıların proje müelliflerinin muvaffakatlarının alınmış olması esastırSokak Sağlıklaştırma Projesi (mevcut durum ve öneri)Proje Teknik RaporuProje ve eklerinin yüklendiği CDFotoğraf Albümü (parsel ve çevresini panoramik gösteren, yapıların detaylarını içeren ve çekim yönlerini gösteren)Kadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı PaftasıYapıların Yasal Durumuna İlişkin Belge (tescilsiz yapılar için)

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE REVİZYONU
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 90 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuruBüro Tescil BelgesiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Karnesi (İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi)Planlama Ekibinin Diploma ÖrneklerioKentsel Sit (Şehir Plancısı, Restoratör Mimar, Peyzaj Mimarı, Sanat Tarihçisi, Sosyolog)oArkeolojik Sit (Şehir Plancısı, Restoratör Mimar, Arkeolog, Sosyolog)oTarihi Sit (Şehir Plancısı, Mimar, Tarihçi, Sosyolog)İmar Planı Paftaları (planlama ekibince imzalı)Plan Araştırma Raporu (planlama ekibince imzalı)Plan Açıklama Raporu (planlama ekibince imzalı)Kurum Görüşleri (Araştırma Raporunun ekinde kurum üst yazıları ve paftaları ile birlikte)Jeolojik Jeoteknik Etüt (1. ve 2. Derece Arkeolojik Sitlerde gözlemsel, diğer alanlarda Kurul izniyle yapılacak sondaj sonuçlarına dayanan)Plan ve Eklerinin Yüklendiği CDBelediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (PARSEL ÖLÇEĞİNDE
YA DA KISMİ)
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuruİmar Planı Paftaları (planlama ekibince imzalı)oİmar hattı değişikliği veya tescil taraması gibi konularda ‘Şehir Plancısı’ imzası yeterlidir, kat artırımı ya da fonksiyon değişikliği gibi konularda tüm planlama ekibinin imzasına ihtiyaç duyulmaktadır.Plan Açıklama RaporuPlan ve Eklerinin Yüklendiği CDBelediye/İlgili İdare Meclisi Kararı (Kurulda görüşülmesinin uygun olduğuna dair)

İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİĞİ (TESCİLLİ YAPI PARSELİ VE KORUNMA ALANINDA)
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Mevcut İmar Planı Paftası (plan değişikliği için)Öneri İmar Planı PaftasıPlan Açıklama Raporu

ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ (ÖREN YERLERİ İÇİN)
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 90 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Proje Ekibinin Diploma ÖrneklerioAlanın niteliğine göre özel teknik şartnamede belirlenmişÇevre Düzenleme Projesi (Proje ekibince imzalı, Bakanlığımız ilgili biriminin görüşü ile birlikte)Çevre Düzenleme Projesi NotlarıProje Teknik RaporuProje ve Eklerinin Yüklendiği CD

TEVHİD, İFRAZ, YOLA TERK, YOLDAN İHDAS
İşlem Süreci
İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu BelgesiDeğişiklik Bildirimine İlişkin FolyoEncümen kararıKadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve İlgili Plan Hükümleri

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
İşlem Süreci
İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu BelgesiKadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve ilgili Plan Hükümleri (varsa)Yapının yasal durumuna ilişkin belge

İRTİFAK HAKKI, SATIŞ, KİRALAMA
İşlem Süreci
İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Güncel Mülkiyet Durumu BelgesiKadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve ilgili Plan Hükümleri (varsa)Yapının yasal durumuna ilişkin belge

İZİNSİZ UYGULAMA
İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Belediyesi/İlgili İdaresi Teknik RaporuFotoğraflarRuhsat Eki Projesi (Tescilsiz yapılar için)

ALTYAPI UYGULAMALARI

İşlem Süreci İlk Yazışma: 15 Gün, Kurula Yönelik Rapor Oluşturma: 30 Günİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuru Altyapı Uygulamasına İlişkin PaftaTeknik RaporKadastro PaftasıHâlihazır Harita1/1000 Ölçekli İmar Planı Paftası ve ilgili Plan Hükümleri (varsa)

MAİL-İ İNHİDAM DURUMUNDAKİ YAPILAR
İşlem Süreci İlk Koruma Bölge Kurulu Toplantı Gündemine Alınmasıİhtiyaç Duyulan BelgelerBaşvuruMail-i İnhidam RaporuFotoğraf Albümü