KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

             TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ      KAMU HİZMETLERİ STANDARDISIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASI SÜRESİ ( EN GEÇ )

1

Korunması Gerekli Taşınmazların Tespit- Tescili

 1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Paftası Örneği5-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge6-Fotoğraflar2

Korunması Gerekli Taşınmazların Tescilinin Kaldırılması

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3- Rölöve Projesi ve Teknik Raporu4-Onaylı Halihazır Harita5- Onaylı İmar Paftası Örneği6-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge7-Fotoğraflar3

Korunması Gerekli Taşınmazların Koruma Alanlarının Tespitleri ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Paftası Örneği5-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge6-Röperli Kroki7-Fotoğraflar4

İmar Planı,Koruma Amaçlı İmar Planı veya Plan Revizyonları

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay2-Meclis Kararı3-Plan Raporu4-Plana İlişkin Analitik Etüdler5-Planın ölçeğine bağlı olarak çevresinin alt veya üst ölçekli mevcut planlar6-Plan değişikliklerinde gerekçe raporu,mevcut koruma amaçlı imar planı ve değişiklik önerisi7-Fotoğraflar5

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplarının Belirlenmesi 

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay2-Onaylı Mülkiyetin Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Paftası Örneği5-Fotoğraflar6

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Fonksiyon Değişikliği 

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Paftası Örneği5-Rölöve Projesi ve Teknik rapor6-Restorasyon Projesi7

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Esaslı Onarımları 

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Paftası Örneği5-Rölöve Projesi 6-Restorasyon veya Rekonstrüksiyon Projesi ve Teknik Raporu7-Restitüsyon Projesi ile Röperli Krokisi8-Fotoğraflar8

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tevhid veya İfrazı

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Paftası Örneği5-Çap6-Röperli Kroki7-Encümen Kararı8-Sit Paftası Konumu9-Fotoğraflar9

Yeni Yapılanma

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita4- Onaylı İmar Durumu ve Paftası Örneği5-Çap6-Tescil Fişi7-Uygulama Projesi,Teknik Rapor8-Sit Paftası Konumu9-Fotoğraflar10

Sit Alanları veTaşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Alanları İçerisindeki Satışlar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita(1/1000-1/5000-1/2500 ) ölçekli4- Onaylı İmar  Paftası Örneği5-Milli Eml.Gn.Müd.nün 2003/7 nolu genelgesi geregi araç temininin saglanması6-Fotoğraflar11

Sit Alanları veTaşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Alanları Dışındaki Satışlar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

7-30 Gün2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi3-Onaylı Halihazır Harita(1/1000-1/5000-1/25000 ) ölçekli4- Onaylı İmar  Paftası Örneği5-Milli Eml.Gn. Müd.nün 2003/7 nolu genelgesi geregi araç temininin saglanması6-Fotoğraflar"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

 

İLK MÜRACAAT YERİ


İKİNCİ MÜRACAAT YERİ 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Kurullar Dairesi BaşkanlığıİSİM:

Aliihsan KARTAL


İSİM:Ömer ÇAKIR 

UNVAN:

Müdür V.


UNVAN:Daire Başkanı 

ADRES:

Cumhuriyet Mh. Nemlioğlu Cemal Sk. No:27 Ortahisar/TRABZON

ADRES:II.T.B.M.M Binası Ulus/ANKARA


 

TEL:

0352 231 16 25   FAKS: 0 352 231 75 73

TEL:0312 310 53 64 FAKS: 0 312 310 91 12

 

E-POSTA:trabzonkurul@ktb.gov.tr

E-POSTA:kurullardairesi@kultur.gov.tr