KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul ÜyeleriBAŞKAN
Ali Rıza EMRE
(Şehir Plancı)

BAŞKAN YARDIMCISI
Burak BÜLBÜL
(Hukukçu)

ÜYE
Deniz DURDU
(Mimar)

ÜYE
Doç. Dr. Şahin YILDIRIM
(Arkeolog)

ÜYE
Yusuf SOYUER
(Şehir Plancı)

ÜYE
Zeynep Emel EKİM
(Sanat Tarihçisi)

ÜYE
Niyazi Enver KABA
(Mimar)