KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Görev Alanları

SAMSUN MERKEZ VE İLÇELERİ
SİNOP MERKEZ VE İLÇELERİ
AMASYA MERKEZ VE İLÇELERİ
ORDU MERKEZ VE İLÇELERİ