KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

321 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 321 sayılı toplantısı 29/04/2022 tarihinde Denizli İline ilişkin konuları görüşmek ve tespit etmek üzere mahalinde inceleme gerçekleşecektir.