KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

330 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 330 sayılı toplantısı 26/07/2022 tarihinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantısı salonunda gerçekleşecektir.