KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

332 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 332 sayılı toplantısı 28/07/2022 tarihinde Denizli İli, Tavas İlçesine ilişkin konuları görüşmek üzere Tavas İlçesinde gerçekleşecektir.