KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

323 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 323 sayılı toplantıs, 31/05/2022 tarihinde Aydın iline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantısı salonunda gerçekleşecektir.