KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

334 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 334 sayılı toplantısı 25/08/2022 tarihinde Aydın İli konularını görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleşecektir.