KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

335 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 335 sayılı toplantısı 26/08/2022 tarihinde Aydın ve Denizli İllerine ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleşecektir.