KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

344 Sayılı Toplantı Duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 344 sayılı toplantısı 22.11.2022 tarihlerinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.