KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

368 Sayılı Toplantı Duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 368 sayılı toplantısı 25.05.2023 tarihinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.