KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

378 Sayılı Toplantı Duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 378 sayılı toplantısı 24.08.2023 tarihinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.