KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

404 Sayılı Toplantı Duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 404 sayılı toplantısı 29.03.2024 tarihinde Denizli İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.