KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

345 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 345 sayılı toplantısı 23.11.2022 tarihlerinde Aydın İli, Didim ve Kuşadası İlçelerine ilişkin konuları görüşmek üzere Didim ve Kuşadasında gerçekleştirilecektir.