KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

352 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 354 sayılı toplantısı 25.01.2023 tarihlerinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.