KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

367 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 367 sayılı toplantısı 24.05.2023 tarihlerinde Aydın İlçelerine ilişkin konuları görüşmek üzere yerinde gerçekleştirilecektir.