KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

377 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 377 sayılı toplantısı 23.08.2023 tarihlerinde Aydın İli, Kuşadası İlçesine ilişkin konuları görüşmek üzere yerinde gerçekleştirilecektir.