KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

403 Sayılı Toplantı Duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 403 sayılı toplantısı 28.03.2024 tarihinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.