KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

346 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 346 sayılı toplantısı 24.11.2022 tarihlerinde Denizli İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.