KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

347 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 347 sayılı toplantısı 25.11.2022 tarihlerinde Denizli İli, Çameli İlçesine ilişkin konuları görüşmek üzere Çamelinde gerçekleştirilecektir.