KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

379 sayılı toplantı duyurusu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 379 sayılı toplantısı 25.08.2023 tarihlerinde Denizli İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.