KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

 
 
 
Kurul Üyeleri
Başkan      Ahmet Öner KÖSE
Başkan Yrd. Ahmet ERTEKİN
ÜyeFerruh MURATLI
ÜyeAlaaatin PARLAK