KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Genel Bilgiler

ANKARA 2 NUMARALI  KÜLTÜR  VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

          Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  adının " Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" olarak değiştirilmesi  25/06/2012 tarih ve 2012/3330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.
          Kurulumuz 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik, yönerge ve ilke kararlarına göre çalışmalarına devam etmektedir.