KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Hakkında Genel Bilgiler

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aydın İli, Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesinde bulunan ve
tapunun 16 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 17/11/1978 tarih ve
A-1370 kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazda, 01/01/2006 tarihinden beri faaliyetlerine
devam etmektedir.

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 1 Müdür, 17 adet uzman (3 Arkeolog, 4 Şehir Plancısı, 3 Sanat Tarihçisi, 2 Mimar,
2 Antropolog, 1 Çevre Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi) ve 12 adet idari personelle görevlerini
sürdürmekte olup, Müdürlüğün sorumluluk alanı içerisinde Aydın ve Denizli İl merkezleri ile ilçe ve köyleri bulunmaktadır.
 

KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

MÜDÜR
Mehmet YILMAZArkeolog
UZMAN PERSONEL
Metin KÜÇÜKKAPLANKültür ve Turizm Uzmanı / Şehir Plancısı
Feride Raziye KARABULUTŞehir Plancısı
Havva SEÇER SAĞINÇŞehir Plancısı
Zülfiye YILDIZŞehir Plancısı
Oğuzhan ÇİFTÇİSanat Tarihçisi
Gülcihan ALTINOKSanat Tarihçisi
Salih YILDIRIMSanat Tarihçisi
Süleyman ÖZGENArkeolog
Serkan PARLAKKültür ve Turizm Uzmanı / Arkeolog
Funda BAŞERArkeolog
Fehmi SUSAMHarita Mühendisi
Zeynep ÖRNEKAntropolog
Bahtiyar Rıza NUĞRALAntropolog
Haydar COŞARÇevre Yüksek Mühendisi
Hülya KISAİnşaat Mühendisi
Özge ÇEKİÇ ÖZTÜRKMimar
Özge ÜÇLERMimar
İDARİ PERSONEL
Umur ÖZAYTeknisyen
Ali KARAARSLANTeknisyen
Aziz DEMİRTAŞTeknisyen
Ramazan KILINÇBekçi
Bekir Bülend ÖZKAYA Memur
Emin ARZAYVHKİ
Turgay YENİCEBilgisayar İşletmeni
Meltem ÜNVERArşiv Uzmanı
Recep TAŞİşçi
Yeliz ARASANİşçi
Aynur ÇELİKİşçi
Necdet ÖZALPİşçi