KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

                                                                 BAŞKAN:                          Yaşar Atılgan
              
                                                                BAŞKAN YARDIMCISI: Yrd.Doç.Dr.Meltem Uçar
                
                                                                 ÜYE:                                  Ayşe Yücel
    Taha Orhan
                       Fatma Tülay Devecioğlu
        Münteha Dinç