KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ÜYELERİ

 

G. BAŞKAN

Serdar ŞENOL
(Şehir Plancısı)

G. BAŞKAN YARDIMCISI

Ahmet YILMAZ

(Mimar)

ÜYE


Av. Burak BÜLBÜL

(Avukat)

ÜYE

Deniz DURDU

(Mimar)

ÜYE


Atakan AKÇAY

(Arkeolog)