KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

İstanbul II. Nolu K.T.V.K.K Sit Alanları

 

 

1.

Beyoğlu – Ok Meydanı Bölgesi Tarihi Sit Alanı

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek  Kurulu’nun 10.01.1976 gün ve 8885 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

2.

Beyoğlu - Sadabad Tarihi ve Kentsel Sit Alanı’nın Etkileşim Geçiş Alanı

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.04.2007 tarih ve 975 sayılı kararıyla belirlenen Etkileşim Alanı

3.

Beyoğlu - Kentsel Sit Alanıİstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 gün ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı

4.

Beyoğlu –Tersaneler Bölgesi Tarihi Sit Alanı

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 22.03.1995 gün ve 6482 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

5.

Şişli –Tarihi ve Kentsel Sit Alanı (Teşvikiye-Meşrutiyet-Harbiye-İnönü-Ergenekon)

İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 23.11.2018 gün ve 6888 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

6.

Şişli –Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit Alanı
İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.04.2007 gün ve 959 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

7.

Şişli - Ihlamur Tarihi Sit Alanı

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.02.1976 tarih ve 8913 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Sit Alanı

 8.