KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Sit Alanları

SİT ALANLARI

1-  Boğaziçi Sit Alanı Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi  Doğal ve Tarihi Sit Alanı

      (Üsküdar-Beykoz )

2-  Boğaziçi Sit Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Doğal ve Tarihi Sit Alanı

     (Üsküdar)

3-  Boğaziçi Sit Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Doğal ve Tarihi Sit Alanı

     (Beykoz)

 

     ÜSKÜDAR

4-   Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı (I. ve III. Derece Doğal Sit ve

      Kentsel Sit)

5-   Valide-i Atik Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı

6-   Rum-i Mehmet Paşa Camii ve Ayazma Camii Çevresi Kentsel Sit Alanı

      ŞİLE

7- Merkez Kentsel Sit Alanı

8- Domalı (Sahilköy) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

9- Doğancılı ve Alacalı I. Derece Doğal Sit, I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı

10- Ağva I. Derece Doğal Sit, I. Derece Arkeolojik Sit