KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2007 Yılı Kararları

  
    İlk toplantısını 28.06.2007 tarihinde yapan Kurulumuz, aynı yıl içerisinde  54 adet karar almıştır.