KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2008 Yılı Kararları

  
    2008 Yılı içerisinde Kurulumuz tarafından 520 adet karar alınmıştır.