KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

BAŞKAN 

Prof. Dr. Mine TANAÇ ZEREN

BAŞKAN YRD.Çağatay AKAR

ÜYE

Prof. Dr. Serdar AYBEK

ÜYE

İbrahim MALKOÇ

ÜYETimur ÇELİK

ÜYE

Dr. Ramazan UYKUR 

ÜYEGizem ERGÜÇ ÖZDEMİR