KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Üyeleri

BAŞKAN

PROF.DR.Elif ÖZLEM AYDIN

MİMAR

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Bölümü

 

 
BAŞKAN YARDIMICISI

Turan GÖKYILDIRIM

Arkeolog

ÜYE

Hacı Ali Ekinci

Arkeolog
ÜYE

Ramis OKUR

Hukukçu
 


Celal Bayar Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Celal Bayar Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Celal Bayar Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü