KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

4-Taşınmaz Kültür Varlıkları


Konya Kurul 2021 Aralık Kültür Varlığı-Sit Alanları.jpg