KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

4-Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları

Konya Kurul Sit Alanları ve Kültür Varlıkları.jpg

Konya, Karaman, Aksaray İli ve İlçelerinde (31.12.2020 itibariyle) olmak üzere 1329 sit alanı 3102 kültür varlığı bulunmaktadır.