KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Tescil Kararları

İstanbul İli - Fatih İlçesi 647 Ada 31 Parselde Yer Alan Sarnıç ve 30-31 Parselde Yer Alan Sarnıçlı Hanın Tesciline İlişkin      21.10.2014     Tarih   ve       826   Sayılı Karar
İstanbul İli - Fatih İlçesi 744  Ada  115  Parseldeki Duvar Kalıntılarının Tesciline İlişkin       25.11.2014    Tarih  ve      878      Sayılı Karar