KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu