KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kamu Hizmet Standartları

 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASI SÜRESİ ( EN GEÇ )

1

Korunması Gerekli Taşınmazların Tespit- Tescili

 1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge

6-Fotoğraflar

2

Korunması Gerekli Taşınmazların Tescilinin Kaldırılması

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3- Rölöve Projesi ve Teknik Raporu

4-Onaylı Halihazır Harita

5- Onaylı İmar Paftası Örneği

6-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge

7-Fotoğraflar

3

Korunması Gerekli Taşınmazların Koruma Alanlarının Tespitleri ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Onaylı İmar Durumunu Gösteren Belge

6-Röperli Kroki

7-Fotoğraflar

4

İmar Planı,Koruma Amaçlı İmar Planı veya Plan Revizyonları

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Meclis Kararı

3-Plan Raporu

4-Plana İlişkin Analitik Etüdler

5-Planın ölçeğine bağlı olarak çevresinin alt veya üst ölçekli mevcut planlar

6-Plan değişikliklerinde gerekçe raporu,mevcut koruma amaçlı imar planı ve değişiklik önerisi

7-Fotoğraflar

5

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplarının Belirlenmesi 

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyetin Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Fotoğraflar

6

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Fonksiyon Değişikliği 

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Rölöve Projesi ve Teknik rapor

6-Restorasyon Projesi

7

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Esaslı Onarımları 

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Rölöve Projesi 

6-Restorasyon veya Rekonstrüksiyon Projesi ve Teknik Raporu

7-Restitüsyon Projesi ile Röperli Krokisi

8-Fotoğraflar

8

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tevhid veya İfrazı

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Paftası Örneği

5-Çap

6-Röperli Kroki

7-Encümen Kararı

8-Sit Paftası Konumu

9-Fotoğraflar

9

Yeni Yapılanma

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

1-3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita

4- Onaylı İmar Durumu ve Paftası Örneği

5-Çap

6-Tescil Fişi

7-Uygulama Projesi,Teknik Rapor

8-Sit Paftası Konumu

9-Fotoğraflar

10

Sit Alanları veTaşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Alanları İçerisindeki Satışlar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

3 Ay

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita(1/1000-1/5000-1/2500 ) ölçekli

4- Onaylı İmar  Paftası Örneği

5-Milli Eml.Gn.Müd.nün 2003/7 nolu genelgesi geregi araç temininin saglanması

6-Fotoğraflar

11

Sit Alanları veTaşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Alanları Dışındaki Satışlar

1-Konuya İlişkin Talep Yazısı

7-30 Gün

2-Onaylı Mülkiyet Durumu Belgesi

3-Onaylı Halihazır Harita(1/1000-1/5000-1/25000 ) ölçekli

4- Onaylı İmar  Paftası Örneği

5-Milli Eml.Gn. Müd.nün 2003/7 nolu genelgesi geregi araç temininin saglanması

6-Fotoğraflar

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Kurullar Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

ADRES:

Mücahitler Mahallesi Lojmanlar Sokak No:1 
Şehitkamil/GAZİANTEP

ADRES:II.T.B.M.M Binası Ulus/ANKARA

TEL:

0342 2304997  FAKS: 0 3422304998

TEL:0312 508 63 02 FAKS: 0 312 508 63 14

E-POSTA:ktvk27@kultur.gov.tr

E-POSTA:kurullardairesi@kultur.gov.tr