KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Karabük Kentsel Sit Alanları

KARABÜK İLİNDE YER ALAN KENTSEL SİT ALANI LİSTESİ
ili :Ýlçesi :Adý :Adres :Pafta :Ada :Parsel :Grup :Tür :
KARABÜKSAFRANBOLUKentsel Sit AlanýÝlçe Merkezi---Kentsel SitKentsel Sit
(Baðlar Bölgesi)
 
KARABÜKSAFRANBOLUKentsel Sit AlanýÝlçe Merkezi---Kentsel SitKentsel Sit
(Çarþý Bölgesi)
 
KARABÜKMERKEZKentsel Sit AlanýYeniþehir Mah.   Kentsel SitKentsel Sit
KARABÜKSAFRANBOLUKentsel Sit AlanýYörük Köyü---Kentsel SitKentsel Sit
KARABÜKSAFRANBOLUYörük Köyü Kentsel Sit AlanýYörük Köyü   Kentsel SitKentsel Sit