KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Zonguldak Arkeolojik Sit Alanları

ili : İlçesi : Ad ı: Adres : Pafta : Ada : Parsel : Grup : Tür :
ZONGULDAK ÇAYCUMA Hisartepe(Tios) ve civarı Filyos(Hisarönü)        Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
Arkeolojik Sit
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ Kaletepe 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Ereğli ilçe Merkezi       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ   Göztepe üzerinde       Arkeolojik Sit Mezarlık
(1.Derece Arkeolojik Sit Alanı)
ZONGULDAK ÇAYCUMA 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı  Hisarönü(Filyos) Bucaðý       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK ÇAYCUMA 2.Derece Arkeolojik Sit Alaný(Fabrika alan sýnýrý) Hisarönü(Filyos) Bucaðý       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ
3.Derece Arkeolojik Sit Alaný Kayabaþý Mev.       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
Heraklius Sarayý ve çevresini içeren)
ZONGULDAK ÇAYCUMA Putunburnu Höyüðü Filyos Vadisi Hacýlar Köyü       Arkeolojik Sit Höyük
(1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAK ÇAYCUMA Maltepe Yerleþme Yeri Aþaðý Sarmaþýk Köyü -Kartaloðlu Mah.   116 161 1 1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 3,Derece Arkeolojik sit
( 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ
Antik Acheron Vadisi Süleymanlar Mah. 43-44-45-48 6 1 Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
(1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ
Antik Yapý kalýntýsý (Heroon) Süleymanlar Mah. SSK. Hastanesi ve Devlet Hastanesi üzerinde Hastane Lojman alanýnda       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
(1.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
ZONGULDAK DEVREK Bizans Dönemine ait mezarlar ve mezarlara 200m batýsýnda bulunan kilise temel kalýntýlarý 1.Derece Arkeolojik Sit Alaný Ataköy Hocaoðlu Mah. Kilise Mevkii       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK MERKEZ Asartepe Antik Yerleþimi Karadere Köyü Asartepe Mev.       Arkeolojik Sit Yerleþim Yeri
(1.Derece Arkeolojik Sit Alaný)
 
ZONGULDAK MERKEZ 1.Derece Arkeolojik Sit Alaný Karadere Köyü Asartepe Mev.       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK DEVREK Tümülüs ve etrafýndaki mezarlýk Kurudere Köyü Çaylak Camii Gavur Mezarlýðý mev.       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
1.Derece Arkeolojik Sit Alaný
ZONGULDAK ÇAYCUMA Bizans Dönemine ait tuðla piþirme fýrýnlarýnýn bulunduðu alan (1. Derece Arkeolojik Sit Alaný) Güdüllü Köyü Karaaðaç Mevkii       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK DEVREK Mezar Odasý ve yakýn çevresi (I. Derece Arkeolojik Sit Alaný) Özbaðý Beldesi Madencioðlu Mah. Muhtarlýðý Hüseyinbeyler Mah.       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK MERKEZ Hisartepe Arkeolojik Sit Alaný Kilimli Beldesi 4 3   Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 1.Derece Arkeolojik Sit Alaný Pazarlýoðlu Köyü Obruk Mev.       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK GÖKÇEBEY Kadýoðlu Nekropolü I.Derece Arkeolojik Sit Alaný Bakacakkadý Beldesi   148 233 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 243 - 244 - 287 Arkeolojik Sit Nekropol
ZONGULDAK GÖKÇEBEY Tümülüs I.Derece Arkeolojik Sit Alaný Örmeci Köyü, Kýþla Mevkii       Arkeolojik Sit Tümülüs
ZONGULDAK ÇAYCUMA 3.Derece Arkeolojik Sit Alaný ilçe merkezinin yaklaþýk 4 km. güneydoðusundaki Velioðlu Mah. deki Bizans çaðýna ait buluntular       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
(4 adet alan)
ZONGULDAK MERKEZ Mezar ve Kemerli Yapý Karaman Beldei, Kalaycýbaþý Mevkii   15 144 Mezarlar Mezarlar
(I.ve III. Derece Arkeolojik Sit)
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ
1.Derece Arkeolojik Sit alaný Akarca Mah. Kayabaþý mev.       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK DEVREK 1.derece arkeolojik alaný Özbaðý beldesi       Arkeolojik sit  
madencioðlu köyü
hüseyinbeyler mah.
ZONGULDAK ALAPLI 1. derece Arkeolojik Sit alaný Kürkükler Köyü, Esentepe Mahallesi, Topyeri Mevkii       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
ZONGULDAK DEVREK 1. derece Arkeolojik Sit alaný Karabaþlý Köyü, Kolçakoðlu Mahallesi, Uzunkaraaðaç Mevkii       Arkeolojik Sit Su sanýcý ve kalýntýlar
ZONGULDAK ÇAYCUMA 1. derece Arkeolojik Sit alaný Hisarönü Beldesi, Çömlekçi ve Derecikören Köyü       Arkeolojik Sit Arkeolojik Sit
(tünel)
ZONGULDAK ÇAYCUMA FÝLYOS ANTÝK KENTÝ 1 VE 2 DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI FÝLYOS       1. VE 2. DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI Kale, Antik Liman, Kilise, Tiyatro, Su Kemeri, Su Tevzi Merkezi ve Kilise-Tünel
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ
I.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI ORMANLI BELDESÝ, ULUDAÐ KÖYÜ         I.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
ZONGULDAK DEVREK ARKEOLOJİK SİT ALPARSLAN KÖYÜ, BEYLÝK KALESÝ. (AKÇASU KÖYÜ OLARAK DÜZELTÝLDÝ.)   101 1   ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ
ARKEOLOJİK SİT KOCAALÝ KÖYÜ   133 1   ARKEOLOJÝK SÝT
ZONGULDAK GÖKÇEBEY I.DERECE ARKEOLOJÝK ALAN FÝLYOS NEHRÝ, ÜÇBURGU MEVKÝÝNDE         I.DERECE ARKEOLOJÝK ALAN
3. DERECE
ZONGULDAK ÇAYCUMA III. DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI SAZ KÖY         ARKEOLOJÝK
ZONGULDAK ÇAYCUMA 3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI AÞAÐISARMAÞIK KÖYÜ   156 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 93- 95- 96- 97- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 106- 132- 133- 136-   3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
AHMETLER MAH 157 5- 6- 7- 8- 9
ZONGULDAK ÇAYCUMA 3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI ÇOMRANLI KÖYÜ   123 89- 92- 93- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 103- 104- 105- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 130- 132- 133- 134- 135- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 91- 118- 131- 129   3.DERECE ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
ZONGULDAK GÖKÇEBEY ARKEOLOJÝKSÝT ALANI ÇUKUR KÖYÜ   120 7 1.GRUP ARKEOLOJÝK SÝT
KARAHATÝPLER MAH.
ZONGULDAK DEVREK ARKEOLOJÝK SÝT ALANI ÇAGLAR KÖYÜ   101 644-645-646-647-648-649-651-652-653-654 1.GRUP ARKEOLOJÝK SÝT ALANI
MEZARLIKBAÞI MEVKÝÝ