KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kurul Görev Alanı

Hatay  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Görev alanı Hatay, Osmaniye il ve ilçelerini Kapsamaktadır.