KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

320 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 320 sayılı toplantısı 28/04/2022 tarihinde Denizli İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantısı salonunda gerçekleşecektir.