KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

326 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ķurulu'nun 326 sayılı toplantısı 28.06.2022 tarihinde Aydın İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.