KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

331 SAYILI TOPLANTI DUYURUSU

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 330 sayılı toplantısı 27/07/2022 tarihinde Denizli İline ilişkin konuları görüşmek üzere Müdürlüğümüz toplantısı salonunda gerçekleşecektir.